Doctors

Dr. Rana Patir

Dr. Rana Patir

Neurosurgery | Neurosurgery

Dr. Ashish Gupta .

Dr. Ashish Gupta .

Neurosurgery | Neurosurgery

Dr. Anshu C Warade

Dr. Anshu C Warade

Neurosurgery | Neurosurgery | Neuro and Spine Surgery

Dr. Sunil Narasimhaiah

Dr. Sunil Narasimhaiah

Neurosurgery | Neurosurgery | Neuro and Spine Surgery

Dr. Nitin Busar

Dr. Nitin Busar

Neurosurgery | Neurosurgery

Dr. Akshay Kumar Mangal

Dr. Akshay Kumar Mangal

Neurosurgery | Neurosurgery

Dr. Abhinav Agrahari

Dr. Abhinav Agrahari

Neurosurgery | Neurosurgery

Dr. Vikas Naik

Dr. Vikas Naik

Neurosurgery | Neurosurgery | Neuro and Spine Surgery

Dr. Vikas Naik

Dr. Vikas Naik

Neurosurgery | Neurosurgery

Dr. Utkarsh Bhagat

Dr. Utkarsh Bhagat

Neurosurgery | Neurosurgery

Dr. Ujwal Vitthal Yeole

Dr. Ujwal Vitthal Yeole

Neurosurgery | Neurosurgery

Dr. Sunilkumar Baranwal

Dr. Sunilkumar Baranwal

Neurosurgery | Neurosurgery

Dr. Sudhakar Kasinathan

Dr. Sudhakar Kasinathan

Neurosurgery | Neurosurgery

Dr. Singh Neeraj Kamlesh

Dr. Singh Neeraj Kamlesh

Neurosurgery | Neurosurgery

Dr. Shylesh M P

Dr. Shylesh M P

Neurosurgery | Neuro and Spine Surgery

Dr. Shyam Kishore Mishra

Dr. Shyam Kishore Mishra

Neurosurgery | Neurosurgery

Dr. Sankalp Bhartiya

Dr. Sankalp Bhartiya

Neurosurgery | Neurosurgery

Dr. Sachin G R

Dr. Sachin G R

Neurosurgery | Neurosurgery

Dr. Ramanujam S

Dr. Ramanujam S

Neurosurgery | Neurosurgery

Dr. Rahul Gupta

Dr. Rahul Gupta

Neurosurgery | Neurosurgery

Dr. Nitish Agarwal

Dr. Nitish Agarwal

Neurosurgery | Neurosurgery

Dr. Mahesh P.Chaudhary

Dr. Mahesh P.Chaudhary

Neurosurgery | Neurosurgery

Dr. Hershdeep Singh

Dr. Hershdeep Singh

Neurosurgery | Neurosurgery

Dr. Hemant Kumar

Dr. Hemant Kumar

Neurosurgery | Neurosurgery | Neuro and Spine Surgery

Dr. Harmandeep Singh Brar

Dr. Harmandeep Singh Brar

Neurosurgery | Neurosurgery

Dr. Gurneetsingh Sawhney

Dr. Gurneetsingh Sawhney

Neurosurgery | Neurosurgery

Dr. Ganesh V

Dr. Ganesh V

Neurosurgery | Neurosurgery

Dr. D P Muzumdar

Dr. D P Muzumdar

Neurosurgery | Neurosurgery

Dr. Ashok Hande

Dr. Ashok Hande

Neurosurgery | Neurosurgery

Dr. Abta Yadunandan Bachchan

Dr. Abta Yadunandan Bachchan

Neurosurgery | Neurosurgery

Dr. Soundappan V

Dr. Soundappan V

Neurosurgery | Neurosurgery

Dr. Jayesh Sardhara

Dr. Jayesh Sardhara

Neurosurgery | Neurosurgery

Dr. Harsimrat Bir Singh Sodhi

Dr. Harsimrat Bir Singh Sodhi

Neurosurgery | Neurosurgery

Dr. Gaurav Bansal

Dr. Gaurav Bansal

Neurosurgery | Neurosurgery

Dr. Vivek Vaid

Dr. Vivek Vaid

Neurosurgery | Neurosurgery

Dr. Vishnu Gupta

Dr. Vishnu Gupta

ADDITIONAL DIRECTOR NEURO SURGERY | Fortis Ludhiana

Dr. Shanti Shankar Praharaj

Dr. Shanti Shankar Praharaj

Neurosurgery | Neurosurgery

Dr. Anshu C Warade

Dr. Anshu C Warade

Neurosurgery | Neurosurgery | Neuro and Spine Surgery

Dr. Sunil Narasimhaiah

Dr. Sunil Narasimhaiah

Neurosurgery | Neurosurgery | Neuro and Spine Surgery

Dr. Vikas Naik

Dr. Vikas Naik

Neurosurgery | Neurosurgery | Neuro and Spine Surgery Neurology | Neurology

Dr. Shylesh M P

Dr. Shylesh M P

Neurosurgery | Neuro and Spine Surgery

Dr. Hemant Kumar

Dr. Hemant Kumar

Neurosurgery | Neurosurgery | Neuro and Spine Surgery

Dr. Sonal Gupta

Dr. Sonal Gupta

Neurosurgery | Neurosurgery | Neuro and Spine Surgery

Dr. Rakesh Kumar Dua

Dr. Rakesh Kumar Dua

Neurosurgery | Neurosurgery | Neuro and Spine Surgery